Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

ROV Flygning i vattenkraftverkstunnel

Bildbeskrivning

Underhåll Vågmätare

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Assistans M/S Envik i Degerhamn.

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Medverkan i Nordbalt Floatin, söder om Kalmar

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Lastning av betongmattor på RK5 för Nordbalt projektet

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Transport av stålkonstruktion åt Damen shipyard Oskarshamn

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

"Kraft" passerar Kalmar

Bildbeskrivning

COPYRIGHT 2016 Rederi Kraft AB. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE.