REDERI KRAFT AB

Tele: 070 5694816  |   E-post: klas@rederikraft.se

Rederi Kraft har följande fartyg och utrustning

Bildbeskrivning

ROV:en är av typen Seabotix VLBV 300-6, klassad för 300 m djup, systemet har 750 m kabel som medger penetrering i tex tunnlar till ca 730m.

Systemet köres bäst från det mobila kontrollrummet som visas till vänster, men kan på tio minuter läggas i vattentäta behållare och rullas som en resväska, hela systemet väger ca 200 kilo nedpackat.

Farkosten är utrustad med en högupplöst multibeamsonar samt en scanning sonar för navigation och sök, systemet är utrustat med navigeringsystem för att i realtid visa positionen på farkosten under vattnet, både relativ och sann position.

Kontrollrummet kan lastas på något av rederiets fartyg eller köras med vår lastväxlar bil till arbets området.

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Rederiet har äv en sidescan sonar av typen Deepvision DE340D samt ett integrerat ekolodsmodul som presenterar data på ett grafiskt lättfattligt sätt

Bilden visar ankare till en flytbrygga

Bildbeskrivning
rovochsonar.pdf
Klicka här för mer information.

Bilden ovan visar exempel på djupmätning med singelbeam ekolod visad med ISO linjer och färgkod, kan visas med bara iso eller färg, samt viktas för visa ett givet djup, Tex före och efter muddring.

Bildbeskrivning